Relacja ze spotkania z dr Katarzyną Person w ŻIH

Spotkanie wokół jej książki „Dipisi. Żydzi polscy w amerykańskiej i brytyjskiej strefach okupacyjnych Niemiec, 1945–1948” poprowadził prof. Andrzej Żbikowski.

Wide  en wide wydarzenia 6.06

Jakie były losy Żydów z Polski w powojennych Niemczech? Jakie były ich relacje z polskimi dipisami (przesiedleńcami), miejscową społecznością niemiecką, żołnierzami wojsk okupacyjnych i przedstawicielami zarządzających obozami organizacji pomocowych? Jak „szerit hapleta” (hebr. ocalała resztka) siebie postrzegała – czy tkwiła wciąż w przedwojennej sieci powiązań, czy może chciała budować swoje życie poza krajem urodzenia?

Na te i inne pytania odpowiadali podczas spotkania dr Katarzyna Person i prof. Andrzej Żbikowski.

Więcej informacji o książce
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand