Haszomer Hacair w świetle dokumentów z ARG

Seminarium naukowe poprowadzą Ewa Koźmińska-Frejlak i Maria Ferenc Piotrowska z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Wide  en haszomer
Józef Kapłan, jeden z przywódców Haszomer Hacair, z Miriam Heinsdorf  /  Archiwum Fotografii, Ghetto Fighters’ House בית לוחמי הגטאות w Izraelu

Haszomer Hacair zajmuje w historii i historiografii getta warszawskiego szczególne miejsce ze względu na bohaterską postawę członków organizacji w trakcie powstania kwietniowego, a także ich udział we wcześniejszej działalności żydowskiego podziemia. Postaci przywódców organizacji – by wspomnieć choćby Mordechaja Anielewicza, komendanta powstania w getcie – znane są nie tylko wąskiemu gronu badaczy Zagłady, a w oczach opinii publicznej stanowią symbol zbrojnego oporu Żydów przeciw Niemcom. Wcześniejszy okres działalności organizacji pozostaje jednak słabo rozpoznany w dostępnej po polsku literaturze przedmiotu.

Dokumenty Haszomer Hacair zachowane w Archiwum Ringelbluma – przede wszystkim dziesiątki numerów konspiracyjnych gazet, ale także zbiór korespondencji kierownictwa organizacji z 1940 r. – pozwalają wniknąć właśnie w ten wcześniejszy okres: zrozumieć sposób funkcjonowania ruchu, jego cele i wizje żydowskiej przyszłości, problemy, z którymi zmagało się jego kierownictwo oraz ewolucję ideologiczną, którą Haszomer Hacair przeszło w trakcie II wojny światowej. Te materiały pozwalają szomrom przemówić ich własnym głosem, który postaramy się przedstawić w trakcie seminarium.

Ewa Koźmińska-Frejlak – pracowniczka naukowa Żydowskiego Instytutu Historycznego, napisała rozprawę doktorską o praktykach asymilacyjnych ocalałych z Zagłady jako strategiach zadomawiania się w powojennej Polsce (1944–1950).

Maria Ferenc-Piotrowska – pracowniczka naukowa Żydowskiego Instytutu Historycznego i doktorantka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowuje pracę doktorską na temat obiegu informacji w getcie warszawskim.

Seminarium odbędzie się 11 czerwca o godz. 11.00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu, wejście od ul. Tłomackie.

Serdecznie zapraszamy!


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand