Relacja ze spotkania „Zatrucie dusz. Czy istnieje w Polsce nowa fala antysemityzmu?”

Spotkanie odbyło się 18 kwietnia w Żydowskim Instytucie Historycznym. Wzięli w nim udział: prof. Mirosława Grabowska, prof. Piotr Osęka i dziennikarz Jacek Żakowski. Prowadzenie: prof. Paweł Śpiewak.

Wide  en wide zatrucie

Jako punkt wyjścia do dyskusji rozmówcy obrali agresywne fobie: islamofobię, homofobię oraz antysemityzm. Rozmówcy spróbowali odpowiedzieć na pytania o to, czy obserwujemy nasilenie tych fobii w Polsce i w świecie, czy zauważamy u nas ciągłość mitów o Żydach i transmisję negatywnych stereotypów i czy można napisać uczciwą historię polsko-żydowską.

Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania:This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand