Topografia diaspory żydowskiej. Szanghajskie „getto” 1943–1945

Seminarium Pracowni Społeczności Wielkomiejskich poprowadzi Emilia Rydel, doktorantka Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Wide  en seminaria 7.05

Czy historia diaspory żydowskiej w Szanghaju jest częścią dyskursu o Holokauście? Jak przestrzeń „szanghajskiego getta” determinowała losy żydowskich uchodźców i w jaki sposób wpływała na koegzystencję z innymi mieszkańcami tego dystryktu? Tematem seminarium będzie sama przestrzeń, miejsce przepływu kultur, praktyk, ale i stereotypów. Przypadek Szanghaju posłuży do zaprezentowania unikatowych strategii adaptacji, a także będzie okazją do przypomnienia o historii jednej z marginalizowanych w Europie Środkowej historii transnarodowej migracji w XX wieku.

Emilia Rydel – magister historii i filologiczno-historycznych studiów środkowoeuropejskich (UAM), a obecnie doktorantka w Instytucie Slawistyki PAN. Za pracę magisterską pt. „Diaspora żydowska w Szanghaju w perspektywie postkolonialnej. Przypadek Anki Votickiej” otrzymała wyróżnienie w VIII edycji Konkursu im. Majera Bałabana, a także II nagrodę w XXII edycji Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego. Obecnie przygotowuje pracę poświęconą rewizji polskiego dyskursu o Sprawiedliwych na przykładzie Andrzeja i Czesława Miłoszów.

Seminarium odbędzie się
7 maja 2019 o godz. 11.00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu, wejście od ul. Tłomackie.

Zapraszamy!This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand