Polscy burmistrzowie w Generalnym Gubernatorstwie. Okupacja, kolaboracja i Holokaust

Seminarium naukowe poprowadzi Grzegorz Rossoliński-Liebe z Freie Universität Berlin.

Wide  en seminaria 19.03 1
Julian Kulski (1892–1976), komisaryczny burmistrz Warszawy od 1939 do 1944 roku

Generalne Gubernatorstwo było tą częścią okupowanej Polski, w której administracja w znacznej części składała się z polskich urzędników. Burmistrzowie byli jedną z najważniejszych grup tej administracji. Zarządzali oni częścią miast Generalnego Gubernatorstwa ściśle współpracując z Kreishauptmannami i Stadthauptmannami. Część z nich aktywna była również w ruchu oporu. W będzie dotyczył stosunku polskich burmistrzów do Żydów podczas okupacji i w czasie Zagłady. Zostanie także przedstawiony projekt monografii, nad którą prelegent obecnie pracuje.

Seminarium odbędzie się 19 marca o godz. 11.00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu.

Serdecznie zapraszamy!

Grzegorz Rossoliński-Liebe jest historykiem specjalizującym się w historii Holokaustu, faszyzmu i antysemityzmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest autorem kilku książek i licznych artykułów poświęconych tym zagadnieniom. Pracuje na Freie Universität Berlin. Obecnie bada zachowania polskich burmistrzów podczas okupacji i kolaborację Niemców z Polakami w czasie drugiej wojny światowej. 


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand