Semantyka filozofii Heideggera a ideologia faszyzmu

Seminarium naukowe poprowadzi dr Piotr Kendziorek, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Wide  en delet
Martin Heidegger  /  fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

W okresie powojennym we Francji i w Niemczech wielokrotnie debatowano nad intelektualnymi przesłankami politycznego zaangażowania Heideggera w latach 1933–1934. W tym kontekście istotną rolę odgrywała dyskusja nad politycznymi implikacjami filozoficznych kategorii myśli Heideggera. W referacie autor zarysuje stanowiska w tej debacie, skupiając się na nowatorskich pracach trzech niemiecko-żydowskich intelektualistów: Roberta Mindera, Theodora W. Adorno i Arthura G. Goldschmidta.

Seminarium odbędzie się 5 marca o godz. 11.00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu.

Serdecznie zapraszamy!


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand