W kręgu jenieckich spraw – spotkanie z badaczami Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

Wide w kregu

Podczas spotkania zaprezentowane zostanie funkcjonowanie niemieckiego systemu jenieckiego (1939–1945) oraz losy setek tysięcy jeńców, którzy przez niego przeszli. Temat zostanie przedstawiony zarówno w perspektywie ogólnoeuropejskiej, jak i na konkretnym przykładzie – kompleksu obozów jenieckich Lamsdorf. Przedstawiony zostanie również dorobek, aktualna sytuacja i wyzwania stojące przed Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych – jedyną placówką muzealną w Europie, która zajmuje się tematyką jeniecką w tak znaczący wymiarze.

Udział wezmą: dr Renata Kobylarz–Buła, dr Violetta Rezler –Wasielewska, dr Piotr Stanek.

Spotkanie odbędzie się 8 listopada 2018 o godz. 18.00 w holu ŻIH.

Zapraszamy!This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand