Agnieszka Żółkiewska nominowana do nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka!

Nagroda im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka za najlepszą naukową publikację książkową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce została ustanowiona z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Fundacji im. Marcela i Marii Roth. Dr Agnieszka Żółkiewska jest pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego. Nagroda w wysokości 20 tys. zł zostanie w tym roku przyznana po raz pierwszy.

Wide 1948   2018

Patronami Nagrody są dwaj wybitni uczeni, którzy wnieśli wielki wkład w poprawę relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, a także przyczynili się do rozwoju studiów żydowskich i badań nad dziejami polskich Żydów: Profesor Józef A. Gierowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Profesor Chone Shmeruk z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Nawiązana przez nich w 1984 r. współpraca stanowiła impuls do podjęcia interdyscyplinarnych badań w zakresie judaistyki i zaowocowała ich ogromnym rozwojem. Obecnie w Polsce co roku ukazuje się kilkadziesiąt książek naukowych o tematyce żydowskiej.

Do pierwszej edycji nagrody nadesłano 22 zgłoszenia. Spośród wszystkich zgłoszonych publikacji Kapituła Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka, pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Historycznego UJ prof. Jana Święcha, wyłoniła prace pięciorga autorów, m.in. dr Agnieszkę Żółkiewską za publikację Zerwana przeszłość. Powojenne środowisko żydowskiej inteligencji twórczej. Pomoc materialna i organizacja ze strony CKŻP, która ukazała się nakładem Żydowskiego Instytutu Historycznego w 2017 r. w ramach serii „Z dziejów Centralnego Komitetu Żydów w Polsce”.

Uroczyste wręczenie Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka odbędzie się 23 października 2018 roku o godz. 14.00 w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Gratulujemy autorce i trzymamy kciuki!

Więcej informacji o nagrodzieThis website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand