Obchody Upamiętniające Ofiary Getta Ławkowego na UW

5 października na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja naukowa poświęcona historii getta ławkowego na UW, w której weźmie udział m.in. dr Helena Datner oraz Monika Taras z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Wide getto lawkowe

81 lat temu władze Uniwersytetu Warszawskiego z rektorem Antoniewiczem na czele, pod presją skrajnie prawicowych i faszyzujących ugrupowań, jak ONR (Liga Zielonej Wstążki) czy Młodzież Wszechpolska, uchwaliły, że 5. października rok akademicki rozpocznie się z ustanowionym instytucjonalnym gettem ławkowym, które stało się modelem prześladowań w szkołach wyższych na terenie II RP w latach 30.
Był to pierwszy rok, któremu towarzyszył oficjalny i odgórny antysemityzm — lata 30. to czas eskalującej antysemickiej nagonki na uniwersytetach. Pobicie prof. Handelsmana na kampusie głównym UW za stawianie oporu próbom ograniczania liczby osób żydowskiego pochodzenia na prowadzonym przezeń Kole Historyków, ataki terrorystyczne na profesorów nie zgadzających się na antysemickie represje i przemoc, lincze prowadzone przez polskich studentów na mniejszości żydowskiej, ograniczanie liczby przyjmowanych osób żydowskiego pochodzenia na wydziały polskich uniwersytetów — to właśnie atmosfera akademii w międzywojniu.

Hasłem, które jednoczyło środowisko akademickie w proteście przeciwko gettu w latach 30., „Lux in tenebris lucet!” (Światłość w ciemności świeci), chcemy przywrócić pamięć o ofiarach getta ławkowego i obowiązek troski o siebie nawzajem.

Harmonogram wydarzeń:

14.45 — Otwarcie uroczystości, koncert chóru szkolnego WLH.
W pierwszej części wystąpią m.in: prof. Józef Kwaterko (IR UW), dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano (IH UW), dr Helena Datner (ŻIH), dr Mikołaj Ratajczak (IFiS PAN), dr Bożena Umińska-Keff, Grzegorz Fałda, dr Natalia Romik (Kuratorka wystawy „Obcy w domu” w Muzeum Polin), Sebastian Słowiński (SKA), Dominik Puchała (KBNA) i Małgorzata Mróz (KBNA)
16.00 — Otwarcie Konferencji w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego — dr Ewa Majewska i Grzegorz Fałda
16.05 — prof. Piotr M. Majewski (IH UW) — „Antysemityzm na UW w latach 30. Postawy społeczności akademickiej”
16.25 — mgr Aleksandra Żdan (WP UW) — „Plus d’une langue Derridy, nigdy więcej jednego języka. Geneza kwestii żydowskiej i historia getta ławkowego na UW”
17.00 — dr Magdalena Gawin (IF UW) — „Faszyzm a polityka”
17.20 — dr hab. Piotr Laskowski (ISNS UW) — „Trzeba na siedząco czy na stojąco przeczekać. Tzw. getto ławkowe i niemoc liberalnej ironii”
17.40 — mgr Monika Taras, „Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931–1939 w świetle świadectw epoki”

Żydowski Instytut Historyczny jest jednym z partnerów wydarzenia.

Więcej informacji
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand