„Obraz społeczności ocalałych w Centralnej Kartotece Wydziału Ewidencji i Statystyki CKŻP”

Zapraszamy na spotkanie wokół książki dr Anny Rosner.

Wide czwartki na t omackiem   jesien  11.10

Zapraszamy na kolejny Czwartek na Tłomackiem i spotkanie wokół książki „Obraz społeczności ocalałych w Centralnej Kartotece Wydziału Ewidencji i Statystyki CKŻP“. Z autorką — dr Anną M. Rosner — porozmawia dr Paweł Fijałkowski.

Wydział Ewidencji i Statystyki, istniejący przy CKŻP od 1944 do 1950 roku, zajmował się zbieraniem informacji dotyczących Żydów na ziemiach polskich bezpośrednio po wojnie, prowadzeniem poszukiwań osób zaginionych oraz korespondencją pomiędzy ludźmi szukającymi członków swych rodzin i odnalezionymi ocalałymi. W swojej książce dr Anna Rosner skupiła się na przybliżeniu struktury powojennej społeczności polskich Żydów oraz strat, które przyniosła w tym zakresie II wojna światowa.

Spotkanie odbędzie się w holu ŻIH w dniu 11 października 2018 r. o godz. 18.00.

Zapraszamy!

Książka: Anna M. Rosner, Obraz społeczności ocalałych w Centralnej Kartotece Wydziału Ewidencji i Statystyki CKŻP, Wyd. ŻIH, Warszawa 2018.This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand