Spotkanie wokół książki „Wieczny Hiob”

Zapraszamy na rozmowę wokół książki „Wieczny Hiob” z jej autorem, prof. Pawłem Śpiewakiem i ks. Adamem Bonieckim. Rozmowę poprowadzi Wojciech Bonowicz.

Wide wieczny hiob cp 2

„Wieczny Hiob” to zbiór publikowanych już wcześniej tekstów prof. Pawła Śpiewaka będących rozważaniami nad biblijną Księgą Hioba oraz miejscem Hioba w filozofii i twórczości m.in. takich osób, jak: Majmonides, Raszi, Kierkegaard, C.G. Jung czy Buber.

Teksty ukazały się głównie w „Tygodniku Powszechnym” w latach 2012–2013, Magazynie Polsko-Niemieckim „Dialog”, „Listach do Oneg Szabat” Wyd. ŻIH, „Teologia i filozofia żydowska wobec Holokaustu”, Wyd. Słowo/obraz/terytoria, „Dawne idee, nowe problemy”, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Przeglądzie Politycznym.

Jak mówi sam autor: W tej książce opowiadam o tym, jak żydowscy myśliciele od średniowiecza do dzisiaj czytali Księgę Hioba. Być może spotkanie i konfrontacja ich refleksji jest jednym z najbardziej fascynujących seminariów ducha ludzkiego.

Autor pokazuje, jak komentowali Księgę Hioba m.in. Majmonides, Nachmanides (rabin kataloński z XIII wieku), Raszi (Szlomo ben Icchak) żyjący w XI w. Żyd aszkenazyjski, czołowy autorytet wśród komentatorów Biblii i Talmudu, autor najważniejszych i cieszących się największym szacunkiem w judaizmie komentarzy do Tory zamieszczanych we wszystkich żydowskich wydaniach Biblii, a także Meir Leibusz Weiser – rabin Wrześni i Bukaresztu, Chersoniu, Mohylewie, Królewcu i Wilnie w XIX w., którego interpretacja Księgi Hioba uchodzi dzisiaj za klasyczną i która opiera się na naukach Immanuela Kanta.

Autor pisze o poetach pozostających w kręgu biblijnego poematu – Czesławie Miłoszu, Wisławie Szymborskiej, sporo uwagi poświęca również kobietom: Sarze, żonie Abrahama i żonie Hioba, które mają w sobie tyle gniewu, niezgody i oddania dzieciom, by zdobyć sobie prawo do urągania na wyroki swojego Stwórcy.

Spotkanie odbędzie się 25 września o godz. 18.00 w HEVRE, ul. Meiselsa 18, Kraków.

Zapraszamy!
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand