Upamiętnienie Szmula Zygielbojma

Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego zaprasza na uroczystości w dniu 10 maja 2018 r. przy ul. Marka Edelmana 6 w Warszawie.

Wide zygielbojm upamie tnienie

Plan uroczystości:

  • 12:00 — uroczyste rozpoczęcie wydarzenia, powitanie przybyłych gości 
  • 12:10 – przemówienia przedstawicieli władz państwowych, MKiDN, miasta Warszawa, instytucji żydowskich oraz członków rodziny Szmula Zygielbojma 
  • 12:40 – złożenie wieńców, zapalenie zniczy 
  • 12:50 – zakończenie uroczystości.

Serdecznie zapraszamy!


Uroczystości finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand