Obecność tematyki żydowskiej w kręgu francuskiej myśli poststrukturalistycznej

Seminarium naukowe poprowadzi dr Piotr Kendziorek z ŻIH.

Wide obecnosc

Przedmiotem referatu będzie rekonstrukcja odniesień do judaizmu i Zagłady w pracach filozofów francuskich, którzy poczynając od lat 70. XX w. podejmowali koncepcję krytyki metafizyki Martina Heideggera i Emmanuela Levinasa.

Seminarium odbędzie się 24 kwietnia 2018 o godz. 11 w sali w Błękitnym Wieżowcu.

Zapraszamy!


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand