Dziecko żydowskie w okupowanej Warszawie

Spotkanie z Agnieszką Witkowską-Krych.

Wide dziecko

W trakcie spotkania badaczka podejmie próbę nakreślenia sytuacji dzieci żydowskich przebywających w Warszawie w latach 1939–1945. Przedstawione zostaną ich codzienne doświadczenia, mające miejsce w murach getta, jak i po tak zwanej stronie aryjskiej. Dowiemy się także o formach pomocy, jakie oferowano najbardziej potrzebującym.

Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00.

Zapraszamy!


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand