SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE WOBEC ZAGŁADY ŻYDÓW

Debata publiczna w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

Wide debata

W dyskusji udział wezmą (w kolejności zabierania głosu):

• prof. Barbara Engelking, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

• prof. Dariusz Stola, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

• dr Mateusz Szpytma, Instytut Pamięci Narodowej

• dr Martyna Grądzka-Rejak, Instytut Pamięci Narodowej

• dr August Grabski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

• prof. Andrzej Leder, IFiS PAN

Moderator: prof. Andrzej Rychard, Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Debata odbędzie się 11 kwietnia 2018 roku w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), w Sali Okrągłego Stołu (1. piętro, sala 162).

Początek o godz. 11:00, zakończenie ok. 13:30.

Wstęp wolny.


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand