DO PIOTRA CYWIŃSKIEGO

Wide prof

Jesteśmy z Tobą Piotrze. Jesteśmy przekonani o Twoich nadzwyczajnych kompetencjach i talentach muzealnika, historyka, autora wielu książek, dyrektora wyjątkowo ważnego Muzeum. Brzydzimy się trwającym od ponad pięćdziesięciu dni — zorganizowanym przez nieznane siły — hejtem przeciw Tobie i placówce, którą kierujesz. Cała kampania nienawiści jest oparta o kłamstwa, przeinaczenia, manipulacje. Bardzo jest to bolesne dla Ciebie i bolesna dla nas, Twoich przyjaciół i kolegów. Potępiamy ten język wrogości i oczekujemy, że producenci tego hejtu zostaną odnalezieni i ukarani. Granice nienawiści znowu są przekraczane.

Wiemy, że hejtowi przeciw Piotrowi Cywińskiemu towarzyszą podobne ataki na prof. Dariusza Stolę i inne osoby publiczne. Dzieją się rzeczy skandaliczne. Ofiar napaści nie możemy zostawiać samych.

Z wyrazami szacunku i solidarności,

PAWEŁ ŚPIEWAK, JOLANTA HERCOG


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand