Prezentacja książki „Sefer ha-Ot — „Księga Znaku” r. Abrahama ben Szmuela Abulafii

Wide abulafia2

19 marca 2018 o godz. 17.00 w sali kolumnowej Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się prezentacja książki „Sefer ha-Ot — „Księga Znaku” r. Abrahama ben Szmuela Abulafii z udziałem dra Arje Mikołaja Krawczyka, dra hab. Jana Doktóra i dra Piotra Pazińskiego.

Wstęp wolny.

Pozycja ta otwiera nową serię wydawniczą Żydowskiego Instytutu Historycznego, „Źródła do studiów nad duchowością Żydów”.

Więcej informacji na temat publikacji.


Rabbi Abraham Abulafia (1240 – ok. 1292) — czołowy przedstawiciel kabały profetycznej, autor komentarzy do Tory, Sefer Jecira – „Księgi Formowania”, More Newuchim – „Przewodnika błądzących” oraz licznych podręczników autorskiego systemu technik medytacyjnych, zwanego chochmat ha-ceruf, „mądrość kombinowania”. Jego Sefer ha-Ot, „Księga Znaku”, jest jedyną spośród ksiąg prorockich, która zachowała się do naszych czasów. W prezentowanej rozprawie dokonano edycji krytycznej i tłumaczenia tekstu na język polski, przeprowadzono także jego interpretację – w postaci symultanicznego komentarza (towarzyszącego tak tłumaczeniu polskiemu, jak i hebrajskiemu oryginałowi) oraz oddzielnie ujętych tematycznie i strukturalnie problemów.

Seria „Źródła do studiów nad duchowością Żydów” wydawana jest przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie pod redakcją Jana Doktóra (ŻIH) i Michała Galasa (Instytut Judaistyki UJ) w ramach prowadzonego przez nich zespołu badawczego „Duchowość żydowska na ziemiach polskich”. Zespół działający od 2012 roku zajmuje się wszystkimi przejawami życia religijnego i duchowego Żydów polskich i europejskich na przestrzeni wieków. Efekty prac zespołu są publikowane jako tematyczne sekcje w „Kwartalniku Historii Żydów — Jewish History Quarterly” oraz w ramach inaugurowanej niniejszym tomem serii źródeł do studiów nad duchowością Żydów.


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand