„...żadnego u nikogo nie mieć przytulenia...”. Żydzi w Warszawie pod drugą okupacją rosyjską (1794 — 1796).

Zapraszamy na Seminarium Varsavianistyczne.

Wide okupacja

Po upadku Insurekcji Kościuszkowskiej Rosjanie starali się ukazywać Żydów w nieprzychylnym świetle, wpływając tym samym na pogorszenie się nastrojów społecznych w stolicy. Zaborcy obwiniali wyznawców judaizmu o wszelkie zakłócanie ładu społecznego, a także obarczali winą za klęski głodu. Równocześnie poddawali ich szczególnemu drenażowi finansowemu. Żydzi, poza niewielką grupą zamożnych, mieli wkrótce opuścić Warszawę.

Wystąpienie dr Zofii Borzymińskiej, prowadzone przez dr. hab. Rafała Żebrowskiego.

Seminarium odbędzie się 20 marca o godz. 11.00 w sali w Błękitnym Wieżowcu.

Zapraszamy!


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand