Warszawska społeczność żydowska w okresie stanisławowskim 1764–1795

Autorskie spotkanie z dr. Pawłem Fijałkowskim.

Wide fija kowski

Serdecznie zapraszamy na autorskie spotkanie z dr. Pawłem Fijałkowskim, laureatem nagrody KLIO w kategorii Varsaviana, na temat książki „Warszawska społeczność żydowska w okresie stanisławowskim 1764–1795”.

Książka jest opowieścią o najdawniejszych dziejach Żydów w Warszawie, przedstawionych na szerszym tle historii wyznawców judaizmu na Mazowszu. Autor ukazuje skomplikowany proces formowania się warszawskiego skupiska żydowskiego rozrastającego się intensywnie w drugiej połowie XVIII w. dzięki napływowi osadników z różnych rejonów Rzeczypospolitej oraz z zagranicy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 marca o godz. 18.00 w Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie

Wstęp wolny.


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand