Procesy sądowe o prawo Żydów do zamieszkania w Warszawie w połowie XVII wieku

Seminarium Pracowni Społeczności Wielkomiejskich

Wide procesy sa dowe

Zapraszamy na Seminarium Pracowni Społeczności Wielkomiejskich pt. „Procesy sądowe o prawo Żydów do zamieszkania w Warszawie w połowie XVII w.”

Warszawa była przez kilkaset lat miastem zamkniętym dla osadnictwa żydowskiego na mocy przywileju de non tolerandis Judaeis. Rozważając jego wpływ na dzieje miasta oraz tutejszej społeczności żydowskiej, musimy cały czas pamiętać o drugiej, równie ważnej grupie wyznaniowej, oficjalnie nieakceptowanej w mieście, a mianowicie o protestantach.

Około połowy XVII w. Żydzi, reprezentowani przez członków gmin w Lublinie i Łukowie oraz przez generalnego syndyka Marka Nekela (Nekiela), podjęli starania o uzyskanie prawa do stałego zamieszkania w Warszawie. Procesy sądowe zakończyły się wyrokami niekorzystnymi dla nich, jednakże podobnie jak restrykcyjne przywileje królewskie oraz zakazy ponawiane w uchwałach magistratu, nie były one w stanie zahamować procesu nielegalnego napływu Żydów do stolicy Rzeczypospolitej.  

Seminarium odbędzie się 13 lutego o godz. 11 (sala w Błękitnym Wieżowcu). Poprowadzi je dr Paweł Fijałkowski z ŻIH.

Serdecznie zapraszamy!


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand