Trzy refleksje o getcie Warszawy

Jacek Dehnel, poeta i prozaik, przygotował specjalnie do portalu Delet zbiór krótkich esejów na podstawie fotografii ze zbiorów Oneg Szabat.

Wide arg i 683 33 2
Zdjęcie pt. „Dziecko żydowskie pod murem getta” Sygnatura: ARG I 683–33

Jak autor sam pisze, do streszczeń ma „stosunek ambiwalentny”, postaramy się więc zachęcić Państwa do przeczytania jego esejów bez streszczania ich w naszym zaproszeniu.

Dokumenty zebrane przez grupę Oneg Szabat to jeden z najcenniejszych zbiorów dokumentujących Zagładę. Prócz obszernego zbioru dokumentów, dzienników, rękopisów, notatek i dzieł sztuki, wyróżnić można też kolekcję fotografii – wyjątkowych, bo robionych przez samych mieszkańców getta. Jacek Dehnel zajął się w swoich tekstach właśnie zdjęciami. Jedno z nich opisał jako „streszczenie getta”, na innym jego uwagę zwróciły tzw. pluskiewki, czyli inaczej pinezki, którymi przypinano zdjęcia, żeby je przefotografować. W kolejnym tekście inspiracją do refleksji jest tłum ludzi przy ul. Gęsiej.

Zdjęcia, którym przyglądamy się okiem badacza, zyskują zupełnie nowy wymiar. Stają się ciekawe i przejmujące, gdy ujrzymy w nich nie obiekt muzealny, ale obraz życia zwykłych ludzi w niezwykłych warunkach. Pozwalają odkryć coś, co jest niewidoczne na pierwszy rzut oka.

Zapraszamy też do obejrzenia pracy Grzegorza Kwolka, poświęconej w całości fotografiom z materiałów grupy Oneg Szabat. Z niej także dowiecie się Państwo, ile można wyczytać z pojedynczej fotografii, ile można dowiedzieć się z jakości odbitki, pieczęci zakładu fotograficznego lub sposobu wykonania kopii.

Publikacja jest częścią Programu Oneg Szabat realizowanego wspólnie przez Żydowski Instytut Historyczny i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w ramach partnerstwa. publiczno-prywatnego. Celem Programu jest udostępnienie i upowszechnienie Podziemnego Archiwum Getta Warszawy (Archiwum Ringelbluma) oraz upamiętnienie członków grupy Oneg Szabat.


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand