„Żydzi na Madagaskar” – Polska wobec problemów narodowościowych w latach trzydziestych

Seminarium naukowe poprowadzi dr Zofia Trębacz z ŻIH.

Wide gazeta polska   pismo codzienne2
Gazeta Polska, 28.12, 1937.

Projekty przymusowej emigracji Żydów z Europy stanowiły składnik nowoczesnego antysemityzmu, Polska nie była w tej kwestii wyjątkiem. Pod wpływem przykładu państw wprowadzających ustawodawstwo antyżydowskie radykalizował się również polski antysemityzm. Po 1935 roku, wraz ze zmianą polityki rządu polskiego z państwowej na narodową, takie postulaty zaczęto głosić otwarcie. W emigracji żydowskiej zaczęto widzieć sposób na zmniejszenie bezrobocia i „spolszczenie” polskich miast przez rzesze biednych chłopów, którzy wówczas mogliby zająć ich miejsce w handlu i rzemiośle.

Emigrantom żydowskim najchętniej proponowano kraje niecywilizowane – wśród nich Madagaskar (francuska kolonia) – ze względu na to, że ich teren był albo w ogóle niewykorzystany, albo tylko w stopniu niedostatecznym czy też niewystarczającym. W Polsce Madagaskarem po raz pierwszy zainteresowano się w 1926 roku, miał on przynieść rozwiązanie problemu przeludnienia terenów wiejskich. Okazało się jednak, że warunki panujące na wyspie nie pozwalają na osadnictwo i wkrótce potem pomysł upadł. Po dziesięciu latach projekt jednak powrócił i tym razem dotyczył tylko żydowskich mieszkańców Polski. W tym czasie całą sprawę potraktowano znacznie poważniej i w 1937 roku na wyspę została wysłana specjalna komisja, która miała za zadanie sprawdzić możliwości osiedlenia się na wyspie, w szczególności warunki klimatyczne i warunki pracy. Raporty członków komisji pełne były jednak sprzeczności, zaś strona francuska okazywała narastającą ostrożność.

dr Zofia Trębacz – historyczka, adiunkt w Żydowskim Instytucie Historycznym, doktorat obroniony na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, temat: „Nie tylko Palestyna. Polskie plany emigracyjne wobec Żydów 1935–1939”, autorka artykułów na temat przedwojennego antysemityzmu, członkini zespołu redakcyjnego „Archiwum Ringelbluma”.

Seminarium odbędzie się 12 grudnia 2017 o godz. 11 w Błękitnym Wieżowcu.

Zapraszamy!

 

 

 


 
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand