Instytut. 70 lat historii ŻIH w dokumentach źródłowych

Jubileuszowa publikacja Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Wide z ih  karta

W 2017 r. Żydowski Instytut Historyczny — wspólnie ze Stowarzyszeniem ŻIH w Polsce — obchodzi jubileusz siedemdziesięciolecia swojego istnienia.

W 1944 roku w Lublinie Centralny Komitet Żydów w Polsce powołał Centralną Żydowską Komisję Historyczną, której głównym zadaniem było zbieranie relacji osób ocalałych z Zagłady oraz udostępnianie materiałów dowodowych mogących pomóc w ściganiu niemieckich zbrodniarzy wojennych. Jej najcenniejszym zbiorem było Podziemne Archiwum Getta Warszawy, tzw. Archiwum Ringelbluma.

1 października 1947 roku decyzją CKŻP, Centralna Żydowska Komisja Historyczna została przekształcona w Żydowski Instytut Historyczny z siedzibą przy ul. Tłomackie 5, w odbudowanym gmachu przedwojennego Instytutu Nauk Judaistycznych i Głównej Biblioteki Judaistycznej.

Z tej okazji ŻIH wydał jubileuszową publikację: „Instytut. 70 lat historii ŻIH w dokumentach źródłowych” (w opracowaniu Heleny Datner i Olgi Pieńkowskiej).

Jak pisze Paweł Śpiewak, dyrektor ŻIH, w książce przedstawiamy historię ŻIH, przybliżając równocześnie czytelnikom historię powojenną polskich Żydów. Pokazujemy różne etapy polityki władz wobec nauki, środowisk żydowskich i pamięci Zagłady. Opowiadamy, kim byli i są ci, którzy czuli i czują się odpowiedzialni za obecność żydowskiej historii i kultury w powojennej Polsce.

Książka jest skonstruowana na zasadzie montażu krótkich fragmentów różnorodnych tekstów źródłowych, dzięki czemu historia ŻIH jest opowiedziana z różnych perspektyw: korespondencji urzędowej, pism ludzi skupionych wokół Instytutu, wspomnień osób związanych z CŻKH czy ŻIH, dzienników, fragmentów nagrań historii mówionej, tekstów prasowych z gazet polskich i wydawanych w języku jidysz oraz źródeł zagranicznych. 

Więcej informacji o książce...

Wszystkie publikacje Wydawnictwa ŻIH można kupić w Księgarni na Tłomackiem oraz online.

Zapraszamy również na nasze stoisko na XXVI Targach Książki Historycznej w Warszawie. Będziemy czekać na Państwa w dniach od 30 listopada do 3 grudnia w godzinach 10:00 — 18:00.
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand