Polska prasa konspiracyjna 1939–1945 wobec Żydów

W dniu 12 września 1942 (dokładnie 75 lat temu) – jedno z kilkuset pism Polski Podziemnej wydawanych w tym roku – informowało:

Wide wide wide bundesarchiv bild 101i 270 0298 14  polen  ghetto warschau  br cke

1942, wrzesień, 12, sobota (52. dzień tzw. Wielkiej Akcji): Tzw. likwidacja getta w Radomiu w sposób identyczny jak w Lublinie i Warszawie; tzw. likwidacja getta w Otwocku i wymordowanie mieszkańców w Treblince; mordowanie Żydów na kresach wschodnich; zbrojny opór Żydów w Nieświeżu i Klecku; mordowanie Żydów przez adeptów szkoły policyjnej w Rabce.

WIADOMOŚCI Z KRAJU

- W Sierpniu [1942] zostało niemal całkowicie zlikwidowane ghetto w Radomiu. Sposób wywożenia podobny jak w Lublinie i Warszawie: po przepędzeniu transportów na dworzec, na ulicach miasta leżały liczne trupy.

- Dnia 18 i 19 sierpnia [1942] zlikwidowano ghetto w Otwocku i sąsiednich miejscowościach. Oprócz nielicznych Żydów, którym udało się zbiec, wszystkich innych wywieziono, w całości lub po większej części, do Treblinki, gdzie ulegli zlikwidowaniu.

- Na Wołyniu wymordowano wszystkich Żydów: w Równym, Kiwercach i Klawaniu.

- Na Polesiu Słonimie, Żydzi zostali wymordowani, a ghetto spalone.

- W Nieświeżu i Klecku Niemcy chcieli zlikwidować ghetto w połowie lipca [1942].

Zdarzył się wówczas niebywały dotąd wypadek stawienia czynnego oporu przez Żydów. Nadchodzących Niemców przywitano ogniem z karabinów i karabinów maszynowych, po czym Żydzi wycofali się z miasteczek i uciekli w lasy, zapewne dołączając się do band dywersyjnych. Obie miejscowości zostały prawie całkowicie spalone.

- W Rabce i okolicy do końca czerwca [1942] trwają silne prześladowania Polaków. Aresztowania dotknęły bardzo silnie inteligencję, mieszkającą stale w Rabce, jak również przyjezdnych. Równolegle z tym likwidowano masowo Żydów, przy czym przez pomyłkę zastrzelono 18 lipca trzech Polaków. 

Egzekucje na Żydach traktowane były jako „ćwiczenia szkolne” uczniów Polizeischule w Rabce, składającej się z drabów różnej narodowości.

„Polska” (OPW, Warszawa)

12 IX 1942, b. nr


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand