Proces tworzenia getta warszawskiego w kontekście organizacji innych gett na terenie Generalnego Gubernatorstwa

Zapraszamy na seminarium naukowe.

Wide chlodna most 03
Most nad ul. Chłodną.

Utworzone w październiku 1940 roku getto warszawskie było największym gettem w Europie. Proces jest powstawania trwał rok. Zmieniały się koncepcje jego lokalizacji, władze niemieckie kilkukrotnie zawieszały prace organizacyjne. Tworzeniu żadnego innego getta nie towarzyszyły tak duże trudności. Dlaczego? Co mówi nam to o znaczeniu gett w niemieckiej polityce antyżydowskiej?

Referat będzie przedstawiał warszawską dzielnicę zamkniętej z perspektywy Niemców, jej organizatorów. Prelegentka prześledzi ewolucję znaczenia pojęcia getto w nomenklaturze nazistów począwszy od lat 30., i skonfrontuje z rzeczywistym gettami tworzonymi od października 1939 roku na terenach okupowanej Polski. Co słowo getto oznaczało w 1940 roku, kiedy Niemcy planowali lokalizację żydowskiej dzielnicy zamkniętej w Warszawie, a co w 1941 roku, kiedy otworzyli kolejny front wojenny? Aby uchwycić ewolucję niemieckiej polityki antyżydowskiej, proces tworzenia getta warszawskiego zostanie przedstawiony w kontekście organizacji gett w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Łodzi, Łowiczu oraz Krakowie i Lublinie.

Seminarium odbędzie się 20 czerwca (wtorek) o godz. 11:00 w sali w Błękitnym Wieżowcu. Wstęp wolny.

Justyna Majewska — absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, słuchaczka studiów podyplomowych Exhibiting Contemporary History na Europäisches Kolleg, Uniwersytet Friedrich Schiller w Jenie. Obecnie pracownica działu opracowywania zbiorów w Żydowskim Instytucie Historycznym. Kuratorka galerii Zagłada w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Stypendystka European Holocaust Research Infrastructure, członkini zespołu redakcji rocznika Zagłada Żydów. Studia i materiały. W Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN przygotowuje rozprawę doktorską na temat zmian struktury społecznej w getcie warszawskim w latach 1940–1942.


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand