Dyskusja na temat książki: „Dzieci modernizmu. Świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej”.

Zapraszamy na seminarium naukowe.

Wide judaica dziecimodernizmu okl30mm druk 27 5xqul

Referat, będący zagajeniem dyskusji na temat książki, wygłosi autor.
Opowiadać będzie o centralnym problemie którego dotyczy jego publikacja, o pokoleniowej rewolucji, która dotknęła społeczność żydowską wraz z nastaniem państwa polskiego i wyłanianiem się nowego
świata po I wojnie światowej. Analizując napisane w latach 30-tych autobiografie młodzieży żydowskiej, a także inne dokumenty źródłowe, autor zaprezentuje wyjątkowe cechy i uwarunkowania powstałych w okresie II Rzeczpospolitej wzorów społeczno-politycznej i kulturowej świadomości jedynego pokolenia Żydów Polskich, które dorastało w jej realiach.

Seminarium odbędzie się 27 czerwca (wtorek) wyjątkowo o godz. 13:00 w sali w Błękitnym Wieżowcu. Wstęp wolny.

Kamil Kijek — historyk i socjolog (absolwent socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskał doktorat w Instytucie Historii PAN w Warszawie). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie XIX i w XX wieku, relacji pomiędzy teorią społeczną, historią polityczną a historią społeczną i kulturową, dziejów syjonizmu, społeczności żydowskiej w Palestynie/Ziemi Izraela w XIX i XX wieku. Laureat I nagrody w konkursie na najlepszą pracę doktorską o tematyce żydowskiej im. Majera Bałabana (w 2016 roku).
Podczas prac nad doktoratem studiował na uniwersytetach w Jerozolimie, Tel-Awiwie, Hajfie i University College w Londynie. W roku akademickim 2014–2015 przebywał na stażach po-doktorskich w Center for Jewish History i na Uniwersytecie Nowojorskim (Prins Post-doctoral Fellow) i Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie (Sosland Post-doctoral Research Fellow).

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand