Spotkanie teologiczne wokół słów „Uwiodłeś mnie Panie, a ja dałem się uwieść.”

Tytułowe słowa z Księgi Jeremiasza, niezwykle ważne w historii Izraela, przypomniał w ramach tegorocznego Dnia Judaizmu Kościół Katolicki.

Wide gottlieb jews praying in the synagogue on yom kippur e1442109319479
Żydzi modlący się w synagodze w Jom Kippur, M. Gottlieb

W ramach Czwartku na Tłomackiem zapraszamy na spotkanie teologiczne wokół słów „Uwiodłeś mnie Panie, a ja dałem się uwieść”, w którym udział wezmą Zuzanna Radzik z Forum Dialogu oraz ojciec dr hab. Marek Nowak OP a poprowadzi dyrektor ŻIH — prof. Paweł Śpiewak. 

Spotkanie odbędzie się 16 lutego (czwartek) o godz. 18:00. Wstęp wolny. 

"Z mojej perspektywy to, że Kościół od jakiegoś czasu organizuje Dzień Judaizmu, w czasie którego rozmawia się o religii żydowskiej i o Biblii widzianej z perspektywy Żydów jest w historii Kościoła zmianą radykalną. Jako Żydowski Instytut Historyczny chcielibyśmy dać świadectwo, że tą zmianę bardzo doceniamy i że chcemy się włączyć do toczącej się rozmowy.” — mówi prof. Paweł Śpiewak. 

 "Rozmowa ta toczy się w tym roku wokół słów z Księgi Jeremiasza, która wedle Talmudu uchodzi za księgę spisaną jeszcze za życia Jeremiasza przez niego samego. Poświęcona jest przełomowemu momentowi w historii Izraela, czyli zburzenia pierwszej świątyni i wygnania znacznej części mieszkańców Judy do Babilonu. Był to moment przerwania politycznego istnienia Izraela. W związku z tym możemy mówić, że w tym momencie religia zaczyna istnieć inaczej niż przez kult świątynny, a wspólnota polityczna musi zbudować inny sposób funkcjonowania niż przez klasyczną formę państwową. W tym sensie Jeremiasz był świadkiem czegoś niezwykle ważnego i spróbował to opisać. 

Oczywiście, momentów przełomowych w historii Izraela było kilka, ale ten jest być może jednym z najważniejszych. Kościół Katolicki zachęca więc do zrozumienia tej sytuacji przez te słowa „Uwiodłeś mnie Panie, a ja dałem się uwieść”. W niektórych tłumaczeniach Biblii zamiast „ dałem się uwieść” pojawia się nawet „ dałem się oszukać”, „zostałem oszukany” przez Boga. To strasznie mocne sformułowanie sugerujące, że misja prorocka Jeremiasza skazała go na prześladowania ze strony współbraci, kapłanów, dworu królewskiego. Prześladowano go jako osobę głoszącą prawdę. 

Jego krzyk do Boga to krzyk człowieka, który znajduje się w tragicznym położeniu. Z jednej strony musi zapowiadać klęskę Izraela i mówić o jej moralnych przyczynach, ale z drugiej strony wie, że te słowa prawdy spotkają się z jak najsurowszymi prześladowaniami. Jest to swego rodzaju krzyk – skarga do Boga, który postawił go w sytuacji absolutnego rozdarcia w nim samym i przerażenia, z którym się to wiąże. Sytuacja proroka, człowieka samotnego i działającego w pewnym sensie wbrew samoświadomości jest sytuacją, którą Kościół Katolicki chce nam przypomnieć i o tym porozmawiać. I dlatego o tym rozmawiamy."This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand