Simchat Tora

Wide full hd dep. 9 tadeusz popiel

W kolekcji ŻIH znajduje się duży obraz przedstawiający nastrojową scenę z postaciami Żydów we wnętrzu murowanej synagogi. W centrum kompozycji artysta przedstawił stojącego rabina z długą siwą brodą, tałesem nałożonym na głowę, trzymającego w prawej ręce Torę, a w lewej otwarty modlitewnik — sidur. Wyraźnie widać, że Tora ozdobiona sukienką i koroną, wydobyta z brązowo-szarego tła strumieniem „mistycznego światła“, jest tutaj najważniejsza. Tuż przed rabinem, na pierwszym planie, widzimy przedstawionego od tyłu, tańczącego z rozpostartymi rękami chłopca. Chłopiec tańczy przed Torą albo dla niej. Obraz zatytułowany Simchat Tora (heb. Radość Tory) namalowany został przez Tadeusza Popiela pod koniec XIX w. Autor, znany z akademickich przedstawień o tematyce religijnej i historycznej ukazał w tej scenie konkretne wydarzenie zaobserwowane prawdopodobnie w jednej z krakowskich synagog. 

Simchat Tora, święto przypadające w ostatni dzień Sukkot, symbolizuje radość z powodu posiadania Tory – świętego pisma, które jest zarówno Prawem jak i objawioną księgą przymierza ludu Izraela z Bogiem. Święto obchodzone od IX wieku związane jest z zakończeniem rocznego cyklu czytania Tory w synagodze. Podczas uroczystej ceremonii wyjmuje się z aron ha kodesz wszystkie zwoje Tory i w uroczystym pochodzie ze śpiewem i tańcami obnosi siedmiokrotnie wokół bimy – podium z którego odczytuje się jej fragmenty.

Śpiewając i tańcząc z Torą oraz wokół niej wierni świętują Simchat Tora w nastroju wielkiej radości, takiej jaka promieniuje z postaci chłopca na obrazie krakowskiego malarza. I jeśli przyjmiemy, że postać starego rabina jest symbolem zakończenia rocznego cyklu (Pwt. 34), o tyle postać chłopca jest nowym jego początkiem. A nowy cykl czytania Tory rozpoczyna się od pierwszego fragmentu Księgi Rodzaju. Jedno bez drugiego nie może istnieć. Simchat Tora to radosne święto spotkania Końca i Początku.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand