On the life of wealthy Jewish families in Warsaw in the early 1800s.

On the 14 June, 2016, we are inviting you at 11 a.m. to a Varsavianist Seminary.

Wide zdj. nr 1

This event will be held in Polish. We are sorry for the inconvenience.

14 czerwca 2016 zapraszamy na godzinę 11 na Seminarium Varsavianistyczne z udziałem dr Anny Wiernickiej, która wygłosi wykład na temat: Z okruchów…. O życiu codziennym zamożnych żydowskich rodzin w Warszawie w połowie XIX wieku (na podstawie zachowanych inwentarzy).

Żydowscy osadnicy, którzy w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych, napłynęli do Warszawy na przełomie XVIII i XIX wieku, zostawili po sobie przekazy pozwalające rekonstruować ich obyczajowość oraz życie codzienne. Przy jakich ulicach najchętniej się osiedlano, jaki był standard siedzib zamożnych rodzin żydowskich? Co należało do dobrego tonu, a co było ekstrawagancją? W trakcie wykładu będzie można usłyszeć o meandrach ludzkich aspiracji, ambicji oraz priorytetów i potrzeb materialnych. 

Seminarium poprowadzi dr Zofia Borzymińska z ŻIH.

Zapraszamy 14 czerwca 2016 r. do siedziby ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5 (sala w Błękitnym Wieżowcu). Wstęp wolny.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand