Why Warsaw — on migrations of Jews in late 1800s

On the 7th June, 2016, we are inviting at 11 a.m. to a Varsavianst Seminar with Hanna Węgrzynek, P.hd.

Wide 5c2a3c85 7c58 4b87 9b61 cfb6954da707

This event will be held in Polish. We are sorry for the inconvenience.

W drugiej połowie XVIII wieku można zaobserwować liczny napływ Żydów do Warszawy i sąsiednich miejscowości, pomimo że na całym tym obszarze ciągle obowiązywało prawo de non tolerandis Iudaeis, czyli zakaz osadnictwa żydowskiego. Skąd pochodzili przybywający do Warszawy Żydzi i co spowodowało, że podjęli ryzyko nielegalnego pobytu w mieście? Wykład będzie stanowił próbę odpowiedzi na te i inne pytania związane z zawiłymi początkami największej gminy żydowskiej w Europie.

Dr Hanna Węgrzynek jest historyczką. Zajmuje się dziejami Żydów w Polsce a zwłaszcza ich funkcjonowaniem w przestrzeni miejskiej oraz relacjami chrześcijańsko–żydowskimi, a także kwestią prezentacji problematyki żydowskiej w polskich podręcznikach szkolnych. Obecnie pracuje w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Seminarium poprowadzi dr Zofia Borzymińska z Żydowskiego Instytutu Historycznego.
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand