Strzemiński’s Affect. To My Friends, The Jews.

Study Seminar with Luiza Nader, Ph.d., on the 28th June, 2016, at 11 a.m.

Wide w adys aw strzemi ski
Władysław Strzemiński  /  Wikimedia Commons

This event will be held in Polish. We are sorry for the inconvenience.

Władysław Strzemiński, autor malarskiej koncepcji unizmu, współzałożyciel m.in. grupy Blok i a.r. oraz międzynarodowej kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi uważany jest za jednego z fundatorów przedwojennej artystycznej awangardy w Polsce, o którym wiedza historyczna uległa już pewnemu nasyceniu. Tymczasem wojenne i powojenne prace artysty, szczególnie te skoncentrowane na doświadczeniach przemocy i śmierci, pomimo wzrastającego zainteresowania badaczy – w swej warstwie historycznej, faktograficznej, a nierzadko i “fakturalnej” pozostają nadal enigmatyczne. Jedna z najbardziej spektakularnych prac tego rodzaju – cykl „Moim przyjaciołom Żydom” składa się z dziesięciu kolaży. Powstał tuż po II wojnie światowej. Kolaże nie zostały przez Strzemińskiego datowane ani sygnowane. Składają się na nie rysunki wykonywane “biologicznie” wijącą się kreską, fotografie z getta i obozów Zagłady oraz ekspresyjne podpisy. Na prace te prelegentka spojrzy z dwóch perspektyw: prób budowy aktywnego pamiętania Zagłady oraz protestu wobec powojennego brutalnego antysemityzmu, przyjmując za ramę interpretacyjnego odniesienia szeroko rozumianą teorię afektów. W ich interpretacji posłuży się kategoriami m.in. „struktury odczuwania” i nastroju, winy i wstydu, afektywnej pamięci, empatii i solidarności.

Dr Luiza Nader jest historyczką sztuki, adiunktem w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania koncentrują się na sztuce awangardowej i neoawangardowej (szczególnie w Europie Centralnej), relacjach sztuki nowoczesnej, wojny i Zagłady Żydów, pamięci i archiwum, teoriach traumy i afektu. Stypendystka m.in. Fulbrighta (2005) i Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej (2012–2014). Autorka książki Konceptualizm w PRL (Warszawa 2009). Obecnie pracuje nad pracą habilitacyjną poświęconą cyklowi kolaży „Moim przyjaciołom Żydom” Władysława Strzemińskiego oraz nad syntetyzującą narracją afektywnej historii sztuki nowoczesnej w Polsce.


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand