Post-Hegelian German Philosophy and the Jewish Question

Study Seminar with Bożena Umińska, Ph.d. and Piotr Kendziorek, Ph.d. 17th May, 2016, at 11 a.m.

Wide feuerbach
Ludwig Feuerbach.

This event will be held in Polish. We are sorry for the inconvenience.

17 maja 2016 roku zapraszamy na godzinę 11 na seminarium naukowe z udziałem dr Bożeny Umińskiej i dra Piotra Kendziorka (oboje ŻIH). 

Tematem wystąpienia będzie ujęcie tematyki żydowskiej w myśli kilku czołowych filozofów niemieckich drugiej połowy XIX wieku (Feuerbacha, Schopenhauera i Nietzschego). Ta kwestia jest istotna z punktu widzenia wyobrażeń na temat Żydów ówczesnej elity intelektualnej Niemiec, a także oddziaływania tych filozofów na kształtowanie się wtedy konceptualizowanej tzw. kwestii żydowskiej.

Seminarium odbędzie się w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego przy ul. Tłomackie 3/5 (sala w Błękitnym Wieżowcu). 

Wstęp wolny.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand