Spotkanie z dr Elżbietą Orman

Instytut Historii PAN, 15 kwietnia 2016 r., godz. 10.15.

Wide ch odna k adka 5

15 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.15 w Sali Kościuszkowskiej Instytutu  Historii PAN przy Rynku Starego Miasta 29 w Warszawie, odbędzie się otwarte zebranie naukowe Zakładu Historii Idei i Dziejów Inteligencji, w trakcie którego zaproszony gość, dr Elżbieta Orman (członek redakcji Polskiego Słownika Biograficznego) wygłosi referat pt. "Listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego pisane do córki Marysi w Szwajcarii (1939–1942). Przyczynek do dziejów zagłady inteligencji polskiej o żydowskich korzeniach".

Wstęp wolny.


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand