Uroczystości upamiętnienia 155. rocznicy śmierci Michała Landy

Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej w Warszawie, 8 kwietnia 2016 roku, godzina 11.

Wide smierc michala landy
Śmierć Michała Landy, obraz nieznanego autora

W piątek 8 kwietnia 2016 rok, o godzinie 11 na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie odbędzie się uroczystość upamiętnienia 155. rocznicy śmierci Michała Landy.

Urodzony w 1844 roku w Warszawie Landa był synem kupca drzewnego Hanryka Landy i Sary z Eliaszów. Uczył się w szkole elementarnej a następnie uczęszczał do Szkoły Rabinów w Warszawie i Gimnazjum Realnego. 

8 kwietnia 1861 roku w Warszawie wziął udział w manifestacyjnym pogrzebie sybiraka, Ksawerego Stobnickiego, oraz w symbolicznym akcie zbratania polsko-żydowskiego przy grobie Antoniego Eisenbauma (byłego dyrektora wspomnianej Szkoły Rabinów w Warszawie), a następnie uczestniczył w demonstracji na Placu Zamkowym. W czasie masakry demonstrantów przez wojsko rosyjskie przejął z rąk kapucyna, trafionego kulą, niesiony na czele procesji krzyż. Raniony, zmarł następnego dnia rano.

Rodzinie udało się odzyskać z Cytadeli jego ciało i pochować na cmentarzu żydowskim. Postać Landy stała się uosobieniem legendy zbratania polsko-żydowskiego przed powstaniem styczniowym (1863). 

Bracia Michała także zaangażowani byli w działalność niepodległościową; Szoel Landy został wydalony z Warszawy za udział w organizowaniu manifestacji patriotycznych (czerwiec 1861); Aleksander (pseud.: Niedzielski) walczył w powstaniu (był ranny pod Radziwiłowem, 2 VII 1863), zginął w Górach Świętokrzyskich; ojciec zajmował się zbieraniem funduszy na cele narodowe, aresztowany, uniknął jednak zesłania.

W uroczystościach przy grobie Michała Landy udział wezmą m.in. reprezentujący Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego min. Jarosław Selin; prof. Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego; Anna Chipczyńska, przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości, Jolanta Gumula, zastępca dyrektora Muzuem Historii Żydów Polskich POLIN oraz Andrzej Krzysztof Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 

Wspólną modlitwę odprawią rabin Michael Schudrich oraz ksiądz Grzegorz Michalczyk.

Zbiórka uczestników przy bramie głównej Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie o godzinie 11.

 

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand