Jewish encyclopedists, lexicographers, paremiologists and books enthusiasts in Warsaw...

We are inviting you to a Varsavianist Seminar on 12th April, 2016, at 11 a.m.

Wide instytut nauk judaistycznych

This Varsavianist Seminar will be held in Polish. We are sorry for the inconvenience.

12 kwietnia 2015 roku zapraszamy na godzinę 11 na seminarium Varsavianistyczne z udziałem prof. Daniela Grinberga, który wygłosi wykład na temat: „Żydowscy encyklopedyści, leksykografowie, paremiolodzy i ludzie książki w Warszawie w XIX i XX wieku”.

Wykładowca jest dr hab., prof. Uniwersytetu w Białymstoku; był dyrektorem ŻIH w latach 1990–1995. Zajmuje się Żydami polskimi, myślą polityczną XIX wieku., dziejami społecznymi tej epoki, historią idei, socjologią historyczną. Przygotowuje rozprawę o specyfice żydowskiej myśli politycznej w XIX wieku.

Podczas wykładu usłyszymy o inicjatywach wydawania encyklopedii w językach polskim, jidysz i hebrajskim, jakie były podejmowane w Warszawie od połowy XIX wieku, a które miały swą kontynuację, bądź znalazły naśladowców w dwudziestoleciu międzywojennym; oraz o podejmujących takie przedsięwzięcia osobach i wydawcach.

Spotkanie poprowadzi dr Zofia Borzymińska z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Zapraszamy do siedziby ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5 (sala w Błękitnym Wieżowcu). Wstęp wolny.


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand