Beyond common memory. Challenges of the Holocaust education on the Pacific Coast

Study Seminar on 26th April, 2016, at 11 a.m. with prof. Bożena Karwowska from University of British Columbia.

Wide ch odna k adka 4

This Study Seminar will be held in Polish. We are sorry for the inconvenience.

Brak wspólnej pamięci zbiorowej i różna znajomość kontekstu historyczno-kulturowego sprawiają, że edukacja i rozumienie problematyki Zagłady w Europie i na zachodnim wybrzeżu kontynentu Północno-Amerykańskiego różnią się znacznie. Szczególnie istotne okazują się tu różnice w materialnych śladach pamięci przechowujące tak zwaną „pamięć niepomną” (forgetful memory). Brak odniesień zdeponowanych w owej pamięci sprawia, że np. współcześni amerykańscy odbiorcy tekstu o Zagładzie czytają go inaczej niż publiczność mogąca się odwołać do repozytorium „pamięci niepomnej”. W tej sytuacji zadaniem edukacji o Zagładzie jest nie tylko informowanie, ale także przywracanie znaczeń pojęciom, którym dyskurs popularny nadał znaczenia upraszczające problematykę zwiazaną z Zagładą. 

- Przykładem, który omówię szcegółowo bedzie swoista kariera jaką w języku angielskim zrobiło pojęcie Naziści oraz jej skutki dla procesów edukacyjnych, szczególnie wyraźne w społecznościach oddalonych od Europy — mówi prof. Bożena Karwowska, literaturoznawczyni, profesor na Wydziale Studiów nad Europą Centralną, Wschodnią i Północną na University of British Columbia w Vancouver.

Zapraszamy do siedziby ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5 (sala w Błękitnym Wieżowcu). Wstęp wolny.  


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand