The Warsaw Ghetto — common space for people and animals

We are inviting you to a study seminar on 29th March at 11 a.m.

Wide 12803154 1029399623776059 1646007121629384481 n
United States Holocaust Memorial Museum  /  Willy Georg

This Study Seminar will be held in Polish. We are sorry for the inconvenience.

Getto warszawskie – wspólna przestrzeń ludzi i zwierząt

Podczas seminarium podjęta zostanie refleksja nad różnymi formami obecności zwierząt w getcie warszawskim. Skupienie uwagi na zwierzętach przynależących nie tylko do fizycznego, ale także społecznego środowiska człowieka pozwala lepiej poznać i zrozumieć codzienność getta. Losy zwierząt w dzielnicy zamkniętej ściśle łączyły się z ludzkimi, również definiowały je warunki okupacyjne. Istotne będzie zatem pytanie o to, jak przedstawiały się wzajemne relacje międzygatunkowe i do jakiego stopnia w przestrzeni odwróconego porządku kulturowego podlegały one zmianie. 

Mgr Karolina Wróbel jest doktorantką w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. 

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand