„Isn’t it lovely here?” German postcards from Auschwitz (1942–1944)

Study seminar on 22nd March 2016 at 11 a.m. with Jacek Małczyński, Ph.d.

Wide auschwitz o.s. monowitz mit dorfbrunnen
Niemiecka pocztówka z Auschwitz.  /  Ze zbiorów archiwum fotograficznego on-line Jad Waszem.

This study seminar will be held in Polish. We are sorry for any inconvenience.

W czasie drugiej wojny światowej Niemcy wydali kilkanaście kart pocztowych z widokami Auschwitz. W swoim wystąpieniu dr Małczyński przeanalizuje serię sześciu pocztówek przedstawiających malowniczy obraz Auschwitz i okolic. 

- Interesować mnie będzie zarówno ich wymiar tekstualny i wizualny, jak i strona materialna — mówi o swoim wykładzie dr Małczyński. — Parafrazując tytuł książki W.J.T. Mitchella, będę zastanawiać się nad tym, „czego pragną krajobrazy”. Jakie wyobrażenia kryją się za idyllicznymi obrazami Auschwitz? W jaki sposób postrzegano krajobraz w Trzeciej Rzeszy? Jak dzisiaj patrzymy na tego typu obrazy?

Jacek Małczyński – absolwent wrocławskiego kulturoznawstwa, autor pracy doktorskiej „Krajobrazy Zagłady. Przyroda w przedstawieniach i miejscach pamięci Holocaustu”. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich” oraz „Przeglądzie Kulturoznawczym”. Współredaktor książek Do rzeczy! Szkice kulturoznawcze (2011) oraz Kultura nie-ludzka (2015). Stypendysta Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki. W 2015 odbywał staż w Leiden University Centre for the Arts in Society. 

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand