Examining and documenting of Jewish wartime graves and execution sites in Poland

Study Seminar on 1st march 2016 at 11 a.m.

Wide miastkowo p. banach1

This study seminar will be held in Polish. We are sorry for any inconvenience.

Na seminarium zostanie przedstawiony projekt, którego założeniem jest przywrócenie pamięci o słabo poznanym dotychczas rozdziale Zagłady, który miał miejsce na polskiej prowincji. Omówimy najważniejsze cele projektu czyli przede wszystkim ustalanie dokładnej lokalizacji mogił oraz tożsamości ofiar w nich pochowanych, odtworzenia przebiegu konkretnych egzekucji, jak również losów całych żydowskich społeczności. Opowiemy o bezinwazyjnych, zgodnych z prawem żydowskim metodach poszukiwań grobów oraz o roli, jaką pełnią lokalne społeczności w zachowaniu pamięci o Żydach jeszcze do niedawna zamieszkujących te tereny. Zebrane w ramach projektu informacje zostaną zdeponowane w bazie danych Działu Dokumentacji Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Groby żydowskie są rozsiane po całej Polsce, w lasach, na łąkach, polach lub na terenie gospodarstw prywatnych. W większości przypadków ich dokładna lokalizacja pozostaje nieznana zarówno badaczom, jak i potomkom ofiar, pomimo iż często istnieją one jeszcze w pamięci ostatnich żyjących świadków.

Podjęliśmy się badań terenowych w trzech powiatach, w kolneńskim, łomżyńskim i zambrowskim, zbierając relacje świadków i ich potomków, rozmawiając z lokalnymi działaczami i historykami, współpracując z leśnictwem i prowadząc badania archiwalne.

Projekt jest prowadzony przez Komisję Rabiniczną ds. Cmentarzy i Dział Dokumentacji Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, przy wsparciu Conference on Jewish Material Claims Against Germany.

Seminarium poprowadzą Alicja Mroczkowska (ŻIH) i Agnieszka Nieradko (Komisja Rabiniczna ds. Cmentarzy).


Alicja Mroczkowska

Etnolożka, doktorantka na Wydziale Artes Liberales UW. Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzi zajęcia o ochronie dziedzictwa żydowskiego. Prowadzi badania nad dokumentacją, ochroną i upamiętnianiem zabytków żydowskich w Polsce, w szczególności cmentarzy żydowskich, miejsc martyrologii, i ich funkcjonowaniem w przestrzeni miejskiej i wiejskiej. Pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma. Współzałożycielka i koordynatorka Ochotniczego Hufca Porządkowania Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie im. J. Rajnfelda. Uczestniczyła w wieloletnim projekcie inwentaryzacji cmentarzy żydowskich w Polsce, www.cemetery.jewish.org.pl, w tym największego w Polsce cmentarza w Warszawie przy ul. Okopowej.


Agnieszka Nieradko

Studiowała lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim (2001 — 2007) i Filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim (2005–2011), W Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy pracuje od 2009 r., gdzie zajmuje się zbieraniem relacji świadków Holokaustu, poszukiwaniem mogił wojennych ofiar Zagłady, tworzeniem bazy danych żydowskich grobów wojennych, edukacją młodzieży i dorosłych. W latach 2013 — 2015 koordynowała projekt Avar le Atid — Past For the Future w ramach grantu z International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Obecnie realizuje projekt badawczy we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym, współfinansowany przez Claims Conference, który obejmuje powiaty łomżyński, zambrowski i kolneński. Współzałożycielka Fundacji Zapomniane

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand