„Modele poznawania Różewicza”

Recenzja książki „Niepokoje. Twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady” wydanej przez ŻIH.

Wide recenzja rozewicz
Fragment recenzji „Niepokojów” z nr 1/2016 „Nowych Książek”

W najnowszym numerze czasopisma „Nowe Książki” (1/2016) ukazała się recenzja książki „Niepokoje. Twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady” wydanej przez Żydowski Instytut Historyczny.

„Niepokoje… to książka ważna w swojej różnorodności, w żarliwym sporze, jaki na jej stronicach się toczy. Pokazuje też różne, funkcjonujące równolegle, modele literaturoznawczej refleksji: mozolnego odkrywania sensów, pasjonującej wędrówki po marginesach, ale i – projektowania lektury” — pisze autor recenzji Tomasz Cieślak.

Wszystkim, którzy jeszcze nie czytali gorąco polecamy lekturę „Niepokojów”. Książkę można nabyć w Księgarni na Tłomackiem w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego, lub w jej internetowej witrynie Sforim.pl.


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand