Cultural diversity of Warsaw Jews in the 2nd half of 18th century

On 9th February 2016 we are inviting you at 11 a.m. for a Study Seminar with Paweł Fijałkowski, PHD from the JHI.

Wide plaskorzezba z grobowca sonnenberga
Panorama z cmentarzem żydowskim, interpretowana niekiedy jako alegoryczny widok Pragi. Płaskorzeźba na grobowcu Berka Szmulowicza Sonnenberga (zm. 1822) na cmentarzu przy ul. Okopowej w Warszawie.  /  Paweł Fijałkowski

This Study Seminar will be held in Polish. We are sorry for any inconvenience.

Pochodzenie warszawskich Żydów było bardzo różnorodne. Przeważali wśród nich osadnicy z bliższych i dalszych miast Małopolski i Podlasia, Mazowsza oraz wschodniej Wielkopolski. Wielu pochodziło z dalszych obszarów Rzeczypospolitej, szczególnie z Litwy i Rusi. Do stolicy napływali również żydowscy przybysze z sąsiednich państw, szczególnie Prus i Rosji, a także z odleglejszych rejonów Europy, głównie Holandii, Anglii i Turcji. Wszyscy oni tworzyli społeczność bardzo zróżnicowaną pod względem strojów i obyczajów, reprezentowali różne tradycje i nurty życia religijnego. Przemiany zachodzące w duchowości żydowskiej w II połowie XVIII w. sprawiły, że w kulturze żydowskich mieszkańców Warszawy dały o sobie znać ruchy odmieniające oblicze społeczności lub rozłamujące jej spójność. 

Zapraszamy do siedziby ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5 (sala w „Błękitnym Wieżowcu”). Wstęp wolny.

UWAGA! Seminarium dr Pawła Fijałkowskiego odbędzie się zamiast zapowiadanego wcześniej seminarium dr Hanny Węgrzynek „Dlaczego Warszawa? O migracjach Żydów w drugiej połowie XVIII wieku”. Za zmianę serdecznie przepraszamy.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand