Mysteries of the Archive of the Records and Statiscs Department of Central Committee of Polish Jews

On February 2nd 2016 at 11 a.m. we are inviting you to a study seminar with Anna Rosner, Ph.D. from the JHI.

Wide karta informacyjna ckzp
Skan oryginalnej karty informacyjnej CKŻP.

This Study Seminar will be held in Polish. We are sorry for the inconvenience.

Centralna Kartoteka, część zbiorów pozostawionych przez Wydział Ewidencji i Statystyki Centralnego Komitetu Żydów Polskich, stanowi wyjątkowe źródło historyczne. Składa się na nią prawie 300 tysięcy kart zawierających nie tylko personalia ocalałych z Holocaustu, ale także ich daty i miejsca urodzenia, wykształcenie, wykonywany zawód, sposób przetrwania wojny.

W czasie wykładu przedstawione zostaną wyniki obliczeń przeprowadzonych na Centralnej Kartotece. Będą to zarówno informacje dotyczące struktury demograficznej opisanej grupy, jak i te odnoszące się do pozostałych pytań zawartych w kwestionariuszu.

Ważną kwestią pozostanie pytanie, czy dane te można traktować jako reprezentatywne dla ogółu ocalałych. Pokrótce przedstawione zostaną powody, dla których bazę należy badać krytycznie oraz o czym pamiętać analizując obliczenia.

Seminarium odbędzie się 2 lutego o godz. 11 w siedzibie ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5 (sala w „Błękitnym Wieżowcu”). Wstęp wolny.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand