Enlightenment according to T.W. Adorno’s and M. Horkheimer’s philosophy. Dispute over cultural sources of the Holocaust

Study Seminar on 16th February 2016.

Wide adorno horkheimer
Maks Horkheimer (na przodzie po lewej) i T. W. Adorno (z prawej).

This meeting will be held in Polish. We are sorry for any inconvenience.

Zapraszamy na seminarium naukowe pt. „Oświecenie w ujęciu filozofii Theodora W. Adorno i Maksa Horkheimera. Spór o kulturowe źródła Zagłady”.

Praca Adorno i Horkheimera „Dialektyka oświecenia” należy do pierwszych teoretycznych interpretacji związku pomiędzy nazistowskim ludobójstwem a nowoczesnością. Jakkolwiek praca ta ma już charakter klasyczny, to wciąż budzi bardzo rozbieżne oceny i interpretacje. Naszym celem jest nawiązanie do tej debaty, szczególnie w kontekście sporu o sens europejskiego Oświecenia.

Seminarium poprowadzą dr Bożena Keff, i dr Piotr Kendziorek z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Seminarium odbędzie się 16 lutego 2016 roku, o godz. 11 w siedzibie ŻIH przy ulicy Tłomackie 3/5 (sala w „Błękitnym Wieżowcu”). Wstęp wolny.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand