„Between triteness and bumble”: S. Dykman’s Polish adaptations of C.N. Bialik’s Hebrew poems

Study Seminar on 23rd February 2016 r.

Wide chaim nachman bialik 1923
Chaim Nachman Bialik. Fotografia wykonana w 1923 roku.

This study Seminar will be held in Polish. We are sorry for the inconvenience.

Chaim Nachman Bialik, „narodowy wieszcz” Izraela, nastręcza tłumaczom ogromnych trudności, wykraczających poza kłopoty, jakie zazwyczaj sprawia przekład poezji z jednego języka na drugi. Twórczość jego jest bowiem na wskroś żydowska, głęboko zakorzeniona w tradycji i nieustannie nawiązuje wprost bądź przez mniej lub bardziej zawoalowane aluzje do klasycznych tekstów judaizmu. Celem prezentacji będzie pokazanie w jaki sposób z tym wyzwaniem translacyjnym poradził sobie (zaledwie dwudziestodwuletni) Salomon Dykman, który podjął się przekładu niemal całego poetyckiego kanonu poety, a którego tłumaczenia były entuzjastycznie przyjmowane i wysoko oceniane przez krytyków literackich w okresie międzywojennym.

Seminarium odbędzie się 23 lutego 2016 roku o godz. 11 w siedzibie ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie (sala w „Błękitnym Wieżowcu”). Wstęp wolny.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand