Presentation of the project „Antisemitism is not an opinion”

Study seminar on January 19th 2016 at 11 a.m. with Anna Makówka-Kwapisiewicz and Bożena Keff, Ph.d..

Wide antysemityzm nie jest pogl dem

The Study Seminar will be held in Polish. (More info in English on the project „Antisemitism is not an opinion” can be found here).

Spotkanie poświęcone będzie przedstawieniu rezultatów analizy
podręczników edukacyjnych dopuszczonych do użytku przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, materiałów pomocniczych dla nauczycieli
i nauczycielek oraz materiałów edukacyjnych dla trenerów i trenerek pod kątem zawartej w nich tematyki żydowskiej, treści antysemickich i schematów argumentacyjnych. 

Projekt „Antysemityzm nie jest poglądem” realizowany w 2015 roku przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent miał także za zadanie wypracowanie mechanizmów mających przeciwdziałać antysemityzmowi w środowisku szkolnym i edukacyjnym. Podczas seminarium uczestniczki projektu przedstawią wyniki działań w ramach tego przedsięwzięcia.

Obok dr Bożeny Keff z Żydowskiego Instytutu Historycznego seminarium poprowadzi Anna Makówka-Kwapisiewicz – historyczka, dziennikarka, działaczka społeczna i trenerka antydyskryminacyjna. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracowała z Wydawnictwami Austeria i Midrasz, Stowarzyszeniem Centrum Polsko-Niemieckie, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Instytutem Karta, Internationaler Bund Polska i Radio Kraków Małopolska. Autorka projektu wydawniczego „Majses”, w którym jedna z książek „Majn Alef Bejs” zdobyła główną nagrodę Bologna Ragazzi Award podczas Targów Książki Dziecięcej w Bolonii. Członkini Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Prezeska Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent. Obecnie robi doktorat na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie z zakresu „Kobiet żydowskich i ich doświadczenia Holocaustu”.

Seminarium odbędzie się w siedzibie ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie (sala w Błękitnym Wieżowcu). Wstęp wolny.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand