Hashomer Hatzair’s radio intercept station and informational activities in the Warsaw Ghetto

Study seminar on January 12th 2016 at 11 a.m.

Wide full hd p arg 1339 ring i 768 769 cz20052 cz1 watermark
Skan transkrypcji audycji nadanej przez BBC z nasłuchu radiowego, w tym przypadku prowadzonego przez organizację „Oneg Szabat”

This Study Seminar will be held in Polish. 

W trakcie seminarium autorzy przybliżą jego uczestnikom historię oraz organizatorów stacji nasłuchów radiowych, którą w latach 1941–1942 prowadziło Ha-Szomer ha-Cair. Organizacja wydawała w tym czasie „Wiadomości i komunikaty”, czyli biuletyny z nasłuchu, które dystrybuowała w getcie. Wiele numerów „Wiadomości i komunikatów” przetrwało w Archiwum Ringelbluma, a zachowane biuletyny zostaną wkrótce wydane w tomie opracowanym przez prowadzących to seminarium. 

Autorzy opowiedzą również o niemieckiej polityce informacyjnej, celach prowadzenia nasłuchu radiowego i znaczeniu informacji płynących z frontów II wojny światowej dla społeczności getta warszawskiego. Nakreślą sylwetki odpowiedzialnych za prowadzenie nasłuchu radiowego Szmuela Bresława i Mordechaja Anielewicza. Opowiedzą o audycji radiowej z 26 czerwca 1942 roku, której odebranie było najważniejszym wydarzeniem w historii stacji nasłuchów, mimo że audycja nie zawierała żadnych nowych dla słuchaczy informacji. 

Seminarium odbędzie w siedzibie ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5 (sala w Błękitnym Wieżowcu). Wstęp wolny.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand