Chrześcijańska służba domowa w żydowskich gospodarstwach Polski (...)

26 stycznia zapraszamy na godz. 11 na seminarium naukowe, podczas którego swój referat wygłosi Blanka Nissan-Górecka.

Wide s u  ca

26 stycznia zapraszamy na godz. 11 na seminarium naukowe, podczas którego Blanka Nissan-Górecka wygłosi referat na temat: "Chrześcijańska służba domowa w żydowskich gospodarstwach Polski okresu międzywojennego”.

Referat poświęcony będzie funkcjonowaniu służby chrześcijańskiej  zatrudnianej przez rodziny żydowskie w miastach Polski międzywojennej. 
Bazując na wywiadach pogłębionych, przeprowadzonych z Polakami i Żydami urodzonymi przed 1930 rokiem, autorka spróbuje zrekonstruować spotkanie międzykulturowe, do jakiego dochodziło w intymnej przestrzeni domowej. Skupi się w szczególności na wątkach religijności dnia codziennego.
 

Seminarium odbędzie się w siedzibie ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie (sala w Błękitnym Wieżowcu). Wstęp wolny.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand