General Friedrich Wilhelm von Buxhoeveden and Jews of Warsaw

On December 15th we are inviting you to a study seminar with Paweł Fijałkowski, Ph.d.

Wide general buxhoevden

The study seminar with Paweł Fijałkowski, Ph.d. will be held in Polish.

Pod koniec 1794 r., po zajęciu Warszawy przez wojska rosyjskie, jej komendantem został generał Friedrich Wilhelm von Buxhöwden (Buxhoeveden), podczas działań wojennych w Rzeczypospolitej w latach 1793–1794 dowodzący dywizją piechoty i uczestniczący w szturmie stolicy. Objąwszy funkcję gubernatora zajętych przez Rosjan ziem polskich oraz stanowisko komendanta Warszawy rozpoczął swą działalność od wydania zarządzeń unieważniających decyzje władz powstańczych oraz wprowadzających nowe przepisy porządkowe. Z inicjatywy generała i pod jego przewodnictwem ukazał się cały szereg rozporządzeń porządkujących sytuację w Warszawie, zmierzających do likwidacji lub złagodzenia narastających od dawna problemów. Zapadło wiele decyzji odnoszących się do ludności żydowskiej, określających zasady, na jakich mogła ona przebywać w mieście i prowadzić tu działalność gospodarczą. Przez ponad rok, do przejęcia władzy w mieście przez Prusaków, administracja Buxhöwdena starała się ściśle określić i egzekwować zobowiązania podatkowe Żydów oraz uporządkować relacje tworzonej przez nich społeczności z władzami miasta i chrześcijańskim otoczeniem.

O stosunku generała-gubernatora do warszawskich Żydów opowie dr Paweł Fijałkowski. Zapraszamy 15 grudnia na godz. 11 do siedziby ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5 (sala w Błękitnym Wieżowcu). Wstęp wolny.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand