Tłomackie and Leszno Street. At the contact point of nations, religions and cultures

We are inviting you on December 10th to Thursday on Tłomackie with Paweł Fijałkowski, Ph.d.

Wide leszno tlomackie poczatek xx w

Thursday on Tłomackie with Paweł Fijałkowski, Ph.d. will be held in Polish.

Warszawa była od początków XVI w. miastem zamkniętym dla protestantów i wyznawców judaizmu. Chrześcijanom wyznań niekatolickich odmawiano obywatelstwa miejskiego, a Żydom w ogóle zabraniano przebywania w stolicy. Jednakże ograniczenia te nigdy nie były ściśle przestrzegane. W XVIII w. Warszawa stawała się miastem coraz bardziej zróżnicowanym pod względem narodowym i wyznaniowym. Od czasów Augusta II Mocnego napływało tu wielu Niemców – nie tylko z Saksonii, ale także z Prus i Austrii, a ponadto wielu Francuzów, Rosjan i Włochów. W stolicy osiedlali się także Ormianie, Grecy oraz Czesi i Węgrzy. Za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego funkcjonowały wspólnoty religijne zrzeszające wyznawców judaizmu, luteranów, reformowanych, unitów i prawosławnych. 

Leszno i Tłomackie były dwoma sąsiadującymi ze sobą magnackimi jurydykami, które do 1792 r. nie podlegały władzy warszawskiego magistratu. W pierwszej z nich znajdował się najstarszy cmentarz dla mieszkających w Warszawie dysydentów, a w 1776 r. powstała parafia ewangelicko-reformowana. Natomiast na Tłomackiem znajdowało się wówczas duże skupisko ludności żydowskiej, a sto lat później (1876–1878) wzniesiono Wielką Synagogę, która wraz z Główną Biblioteką Judaistyczną była duchowym centrum żydowskiej Warszawy.

Zapraszamy 10 grudnia na godz. 18 do siedziby ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5 (sala w Błękitnym Wieżowcu). Wstęp wolny.


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand