Thoughts on Ethics through the Shoah perspective: Philosophy of R. Zimmermann

We are inviting you on December 22nd to a Study Seminar with Piotr Kendziorek, Ph.d.

Wide zih logo jpg

This study seminar will be held in Polish.

22 grudnia zapraszamy na godz. 11 na seminarium naukowe, które poprowadzi dr Piotr Kendziorek. Wygłosi on wykład pt. „Myślenie o etyce w perspektywie Zagłady: o filozofii Rolfa Zimmermanna”.

Przedmiotem wystąpienia będzie myśl niemieckiego filozofa Rolfa Zimmermanna. W głośnej pracy „Etyka po Auschwitz” (2005) stwierdza on, że wydarzenie Zagłady stawia pod znakiem zapytania oświeceniowe ujęcie gatunku ludzkiego i związany z nim etyczny uniwersalizm. Zastanawia się też jakie ma to konsekwencje intelektualne i społeczne.

Seminarium odbędzie się w siedzibie ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5 (sala w Błękitnym Wieżowcu). Wstęp wolny.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand